กิจกรรมหน่วยวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

วันที่ 20 ม.ค.65  เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.ฯ พร้อมด้วย รอง ผกก.ฯ, สว.,ผบ.ร้อย​ ​ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)####รายงานการก่อสร้างอาคารยุทธวิธี ประจำวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 - ปูกระเบื้อง###รายงานการก่อสร้างเทพื้นลานฝึกอาคารยุทธวิธี  ประจำวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 - ปรับหน้าดิน###รายงานการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนกึ่งกองร้อย(กองร้อยที่ 4) ประจำวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 - ผูกเหล็กเสาชั้น 2####รายงานการก่อสร้างโรงงานผลิตกระสุนและครุภัณฑ์ ประจำวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 - เทคอนกรีตผนัง- ปรับพื้นดิน####