โครงการเศรษฐพอเพียงและฟาร์ม​ตัวอย่าง

วันที่ 17 ส.ค.63  กก.2 บก.กฝ.ฯ ได้ดำเนินงานเศรษฐพอเพียง บริเวณพื้นที่โครงการเศรษฐพอเพียงและฟาร์ม​ตัวอย่าง ดังนี้

-ก่ออิฐแปลงผักกูด

-น้ำมาใส่บ่อเลี้ยงปลาดุก บ่อเลี้ยงปลาหมอ และบ่อเลี้ยงกบ พร้อมทั้งได้นำต้นกล้วยมาใส่ในบ่อเพื่อปรับสภาพน้ำ