มอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจเเละครอบครัว ประจำปี 2563

วันที่ 11 ส.ค.63 เวลา 08.00 น. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจเเละครอบครัว ประจำปี 2563 จำนวน 4 ทุน