วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

ผู้เข้าเยี่ยมชม

1225156
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
3893
17477
1191263
48026
82090
1225156

Your IP: 18.207.157.152
2022-08-18 01:04

Login Form

จัดซื้อจัดจ้าง2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน

ศูนย์ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ

วิชา ศท(GE) 21106  การปฐมพยาบาล 

วิชา กม(LA) ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี 

วิชา ศท.(GE) 21105 เทคโนโลยีสารสนเทศรนเทศกัการปฏิบัติงานตำรวจ

วิชา กม.(LA) กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

วิชา ศท.(GE)21103 ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตำรวจ

วิชา ศท.(GE) 22105 สังคมเศรษฐกิจ การเมือง ใสภาวะการปัจจุบันกับบทบาทของตำรวจไทน

วิชา ศท.(GE) 21102 ิสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

วิชา กม.(LA) 21202 กฎหมายอาญา 2

วิชา ศท.(GE) 21101 จริยธรรและจรรยาบรรณตำรวจ

วิชา ปป.(CP)22402 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

วิชา ศท.(GE) 21107 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 

วิชา กม.(LA) 21201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

วิชา กม.(LA) 22205 พระราชบััติที่มีโษทางอาญา

วิชา กม.(LA)22207 กฎหมายการชุมนุมสาธารณะ

วิชา  บร.(PA) 22306 การจัดการความขัดแย้งและการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท

 

วิชา สส.(CI)2501 การสืบสวนสอบสวน

วิชา สส.(CI)21503 การทะเบียนประวัติอาชญากรรม

วิชา สส.(CI) 22502 นิติวิทยาศาสตร์

วิชา ปป.(CP) 21401 อาชญาวิทยาและงานุติธรรม

วิชา ปป.(CP) 21404 หลักการสือสารและการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน

วิชา ปป.(CP) 21403 การรักษาความปลอดภัย

วิชา ปป.(CP) 21405 การปฏิบัติต่อเด็ก เยวชน สตรี และผู้มีความผิดปกติทางจิต

วิชา กม.(LA) 21202 กฎหมายอาญา 1

 
วิชา กม. (LA) 21206 กฎหมายอื่่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

วิชา บร.(PA) 2130 ระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี

วิชา บร.(PA) 21303 การปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ

วิชา บร.(PA) 21304 งานสารบรรณ

วิชา  บก.(PA) 21305  การเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ 

วิชา พล.(PE) 21704  วิทยาศษสตร์การกีฬาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายสำหรับตำรวจ 

วิชา พล.(PE) 21705 หลักโภชนาการ

วิชา ตร.(PT)21703 ยุทธวิธีตำรวจ

วิชา ตร.(PT) 21702  การยิงปืนพก

 

 วิชา จร.(TC) 22601 การจาจร

 วิชา จร.(TC) 22602 กฎหมายที่เกี่ยวกับงานจราจร