วันจันทร์, 22 มกราคม 2561

ผู้เข้าเยี่ยมชม

027717
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
75
132
27197
1497
2372
27717

Your IP: 54.227.104.40
2018-01-22 16:06

Login Form

มาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน(ความโปรงใส)

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 27 มิถุนายน 2559 08:13
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 296

การกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2560

นโยบายเกียวกับความโปร่งใส และตรวจสอบได้

- ประกาศ

- มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน

งานธุรการ กำลังพลวินัย และสวัสดิการ

-งานการฝึกและวิชาการ

-งานแผนงานและงบประมาณ

-งานการเงินและส่งกำลังบำรุง

-หมวดการแพทย์

มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลยพินิจ

-คูมือประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2560

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

-คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ พ.ศ. 2535