วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565

ผู้เข้าเยี่ยมชม

1609838
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
213
8305
24885
1557569
213
153878
1609838

Your IP: 3.236.121.117
2022-12-01 00:40

Login Form

จัดซื้อจัดจ้าง2561 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน

Uncategorised

กิจกรรมหน่วย วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 24 พ.ย.65 เวลา 08.30 น. ครูฝึกหมวดวิชาแบบฝึกสำหรับตำรวจ ได้ทำการฝึกแบบฝึกสำหรับตำรวจ ประจำสัปดาห์ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.ดังนี้

         - ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  ฝึกท่ากระบี่           - ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน  ฝึกบุคคลประกอบอาวุธ

วันที่ 24 พ.ย.65  เวลา 14.30-15.30 น. ส.ต.อ.นัฐวุฒิ  คำหล่อ เข้าทำการสอนโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย ให้กับนักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านเนินไร่  อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

รายงานผลการปฏิบัติหลักสูตร กอป.(สายครูตชด.)รุ่นที่ 20 ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

รายงานผลการปฏิบัติหลักสูตร กอป.(สายครูตชด.)รุ่นที่ 20  ประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดังนี้

-เวลา 05.30-06.30 น. ตรวจจำนวน, ยืดเหยียดกระตุ้นกล้ามเนื้อ -เวลา 08.00-12.00 น. เรียนวิชา งานฝ่ายอำนวยการโดย พ.ต.ท.ปกรณ์  บุบผาคร (ออนไลน์) ณ ห้องเรียนกองร้อยที่ 3 -เวลา 13.00-15.00 น.  เรียนวิชา งานฝ่ายอำนวยการ โดย พ.ต.ท.ปกรณ์  บุบผาคร (ออนไลน์) ณ ห้องเรียนกองร้อยที่ 3 -เวลา 15.00-17.00 น. เรียนวิชา ยุทธวิธีตำรวจ โดย คณะครูฝึกยุทธวิธี ณ ลานฝึกยุทธวิธี -เวลา 19.00-21.00 น. ฝึกทบทวนแบบฝึกสำหรับตำรวจ (บุคคลท่าอาวุธ) บริเวณด้านหน้ากองร้อยที่ 3

 

รายงานผลการปฏิบัติหลักสูตร กอป.(สายครูตชด.)รุ่นที่ 20 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

รายงานผลการปฏิบัติหลักสูตร กอป.(สายครูตชด.)รุ่นที่ 20  ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดังนี้-เวลา 05.30-06.30 น. ตรวจจำนวน, ยืดเหยียดกระตุ้นกล้ามเนื้อ 20 นาที- วิ่ง10นาที สลับ เดินเร็ว 5 นาที  cooldown 5 นาที   จำนวน 2 เซต- ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บไม่สามารถวิ่งลงน้ำหนักได้ ให้ทำการปั่นเครื่องจักรยานออกกำลังกาย -เวลา 06.30-07.00 น. ทำความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ,ทำภารกิจส่วนตัว -เวลา 07.00.-07.30 น. รับประทานอาหารเช้า -เวลา 07.30-08.00 น.  ตรวจเครื่องแต่งกาย,พิธีส่งรับมอบธงประจำกองร้อย,เคารพธงชาติ,สวดมนต์,แผ่เมตตา,ท่องคำปฏิญาณ -เวลา 08.00-12.00 น.  เรียนวิชา สารบรรณ โดย พ.ต.ท.หญิง ชนิษฎา อุดมพร (ออนไลน์) ณ ห้องเรียนกองร้อยที่ 3 -เวลา 13.00-15.00 น.  เรียนวิชา สารบรรณ โดย พ.ต.ท.หญิง ชนิษฎา อุดมพร (ออนไลน์) ณ ห้องเรียนกองร้อยที่ 3 -เวลา 15.00-17.00 น. เรียนวิชา ยุทธวิธีตำรวจ(ทฤษฎี) โดย คณะครูฝึกยุทธวิธี ณ ห้องเรียนกองร้อยที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติหลักสูตร นสต.รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ในส่วนราชการ ของ บช.ก. ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

รายงานผลการปฏิบัติหลักสูตร นสต.รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 ที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ในส่วนราชการ ของ บช.ก. ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ดังนี้ ผลการปฏิบัติ ของผู้เข้ารับการฝึกในส่วนราชการ ของ กก.1 บก.ปพ บช.ก จำนวน 50 นาย
วันที่ 23 พ.ย.65 คณะตรวจเยี่ยม นำโดย พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. พร้อมคณะรวม 6 นาย ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม นักเรียนนายสิบตำรวจ ครั้งที่ 2 ในระหว่างเข้าฝึกหัดปฎิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.65 ณ บก.ปพ.

กิจกรรมหน่วยวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 21 พ.ย.65 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.ฯ ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติภารกิจ APEC2022 กับ บช.ตชด. ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) วันที่ 21 พ.ย.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก. 2 บก.กฝ.ฯ เป็นประธานการประชุม ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี สว.,ผบ.ร้อย ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสุรสีห์ วันที่ 21 พ.ย.65 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.สุธี  พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ลงนามสัญญาโครงการปรับปรุงเรือนแถวบ้านพักข้าราชการตำรวจ  กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. กับกิจการร่วมค้าพลัสแอนด์ รัตนะ 5 ก่อสร้าง พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง วันที่ 21 พ.ย.65 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.สุธี พุฒตาล ผกก.2 บก.กฝ.ฯ พร้อมด้วย สว.กฝว.,สว.ผงป. และ ผบ.ร้อย กองร้อยที่ 3 ร่วมประชุมกำหนดแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนระยะเวลา การดำเนินการต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป(กดต.) ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่ 12) ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference) วันที่ 21 พ.ย.65 กก.2 บก.กฝ.ฯ ได้จัดหาเครื่องบริโภคมาเพิ่มเติม เช่น ไข่ไก่ อาหารแห้ง และเครื่องปรุง ฯลฯ ให้กับโครงการ”ครัวปันสุข”เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย